Verenigde Accountants

Een accurate boekhouding en een onberispelijke administratie zijn essentieel voor een rendabele bedrijfsvoering. Als ondernemer, ongeacht het een éénmanszaak of vennootschap betreft, bent u van rechtswege verplicht een boekhouding te voeren die voldoet aan enerzijds de boekhoudwetgeving en anderzijds de eisen opgelegd door onze fiscale wetgevers.

Boekhoudkantoor Verenigde Accountants superviseert u als ondernemer via uitgebreide dienstverlening op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Naast onze persoonlijke startersservice en de bijbehorende inschrijvingsformaliteiten, verzorgen wij binnen ons kantoor eveneens adviesverlening inzake successieplanning, overname en fusies, vruchtgebruik en erfpacht.

Bovendien beschikt ons kantoor over een team dat zich gespecialiseerd heeft inzake land- en tuinbouw. Niet louter boekhouding en fiscaliteit, maar ook de daarmee gepaard gaande milieureglementering zijn facetten die hierbij aan bod komen. Via kwaliteit en specialisatie in ons vakgebied, bieden wij graag een totaaloplossing voor zowel kleine eenmanszaken als grotere vennootschappen.

Oplossingen KMO’s

  • Startersservice vennootschappen en éénmanszaken.
  • Inschrijvingsformaliteiten: KBO, publicaties, financieel plan, registratie-aannemer.
  • Fiscaliteit: optimale begeleiding en adviesverlening vennootschappen en éénmanszaken.
  • Boekhouding voor vennootschappen en éénmanszaken.
  • Land- en tuinbouw, inclusief forfaitaire aangiftes
  • Adviesverlening inzake successieplanning, overname en fusies, vruchtgebruik en erfpacht.